blob: 9989ef105d636c51d47435726be2f8d52d1b6f11 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) Dmitry Volyntsev
* Copyright (C) NGINX, Inc.
*/
#include <njs_main.h>
typedef void (*njs_hash_init)(void *ctx);
typedef void (*njs_hash_update)(void *ctx, const void *data, size_t size);
typedef void (*njs_hash_final)(u_char *result, void *ctx);
typedef njs_int_t (*njs_digest_encode)(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
const njs_str_t *src);
typedef struct {
njs_str_t name;
size_t size;
njs_hash_init init;
njs_hash_update update;
njs_hash_final final;
} njs_hash_alg_t;
typedef struct {
union {
njs_md5_t md5;
njs_sha1_t sha1;
njs_sha2_t sha2;
} u;
njs_hash_alg_t *alg;
} njs_digest_t;
typedef struct {
njs_str_t key;
u_char opad[64];
union {
njs_md5_t md5;
njs_sha1_t sha1;
njs_sha2_t sha2;
} u;
njs_hash_alg_t *alg;
} njs_hmac_t;
typedef struct {
njs_str_t name;
njs_digest_encode encode;
} njs_crypto_enc_t;
static njs_hash_alg_t njs_hash_algorithms[] = {
{
njs_str("md5"),
16,
(njs_hash_init) njs_md5_init,
(njs_hash_update) njs_md5_update,
(njs_hash_final) njs_md5_final
},
{
njs_str("sha1"),
20,
(njs_hash_init) njs_sha1_init,
(njs_hash_update) njs_sha1_update,
(njs_hash_final) njs_sha1_final
},
{
njs_str("sha256"),
32,
(njs_hash_init) njs_sha2_init,
(njs_hash_update) njs_sha2_update,
(njs_hash_final) njs_sha2_final
},
{
njs_null_str,
0,
NULL,
NULL,
NULL
}
};
static njs_crypto_enc_t njs_encodings[] = {
{
njs_str("hex"),
njs_string_hex
},
{
njs_str("base64"),
njs_string_base64
},
{
njs_str("base64url"),
njs_string_base64url
},
{
njs_null_str,
NULL
}
};
static njs_hash_alg_t *njs_crypto_alg(njs_vm_t *vm, const njs_str_t *name);
static njs_crypto_enc_t *njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm,
const njs_str_t *name);
static njs_object_value_t *
njs_crypto_object_value_alloc(njs_vm_t *vm, njs_object_type_t type)
{
njs_object_value_t *ov;
ov = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_object_value_t));
if (njs_fast_path(ov != NULL)) {
njs_lvlhsh_init(&ov->object.hash);
njs_lvlhsh_init(&ov->object.shared_hash);
ov->object.type = NJS_OBJECT_VALUE;
ov->object.shared = 0;
ov->object.extensible = 1;
ov->object.error_data = 0;
ov->object.fast_array = 0;
ov->object.__proto__ = &vm->prototypes[type].object;
ov->object.slots = NULL;
return ov;
}
njs_memory_error(vm);
return NULL;
}
static njs_int_t
njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
njs_str_t alg_name;
njs_digest_t *dgst;
njs_hash_alg_t *alg;
njs_object_value_t *hash;
if (njs_slow_path(nargs < 2 || !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "algorithm must be a string");
return NJS_ERROR;
}
njs_string_get(&args[1], &alg_name);
alg = njs_crypto_alg(vm, &alg_name);
if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
hash = njs_crypto_object_value_alloc(vm, NJS_OBJ_TYPE_CRYPTO_HASH);
if (njs_slow_path(hash == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
dgst = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_digest_t));
if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
njs_memory_error(vm);
return NJS_ERROR;
}
dgst->alg = alg;
alg->init(&dgst->u);
njs_set_data(&hash->value, dgst);
njs_set_object_value(&vm->retval, hash);
return NJS_OK;
}
static njs_int_t
njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
njs_str_t data;
njs_digest_t *dgst;
if (njs_slow_path(nargs < 2 || !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "data must be a string");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_object_value(&args[0]))) {
njs_type_error(vm, "\"this\" is not an object_value");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_data(njs_object_value(&args[0])))) {
njs_type_error(vm, "value of \"this\" is not a data type");
return NJS_ERROR;
}
njs_string_get(&args[1], &data);
dgst = njs_value_data(njs_object_value(&args[0]));
if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
njs_error(vm, "Digest already called");
return NJS_ERROR;
}
dgst->alg->update(&dgst->u, data.start, data.length);
vm->retval = args[0];
return NJS_OK;
}
static njs_int_t
njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
u_char digest[32], *p;
njs_int_t ret;
njs_str_t enc_name, str;
njs_digest_t *dgst;
njs_hash_alg_t *alg;
njs_crypto_enc_t *enc;
if (njs_slow_path(nargs > 1 && !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "encoding must be a string");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_object_value(&args[0]))) {
njs_type_error(vm, "\"this\" is not an object_value");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_data(njs_object_value(&args[0])))) {
njs_type_error(vm, "value of \"this\" is not a data type");
return NJS_ERROR;
}
enc = NULL;
if (nargs > 1) {
njs_string_get(&args[1], &enc_name);
enc = njs_crypto_encoding(vm, &enc_name);
if (njs_slow_path(enc == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
}
dgst = njs_value_data(njs_object_value(&args[0]));
if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
njs_error(vm, "Digest already called");
return NJS_ERROR;
}
alg = dgst->alg;
alg->final(digest, &dgst->u);
str.start = digest;
str.length = alg->size;
if (enc == NULL) {
p = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, str.length, 0);
if (njs_fast_path(p != NULL)) {
memcpy(p, str.start, str.length);
ret = NJS_OK;
} else {
ret = NJS_ERROR;
}
} else {
ret = enc->encode(vm, &vm->retval, &str);
}
dgst->alg = NULL;
return ret;
}
static const njs_object_prop_t njs_hash_prototype_properties[] =
{
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("name"),
.value = njs_string("Hash"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_wellknown_symbol(NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG),
.value = njs_string("Hash"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("update"),
.value = njs_native_function(njs_hash_prototype_update, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("digest"),
.value = njs_native_function(njs_hash_prototype_digest, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY_HANDLER,
.name = njs_string("constructor"),
.value = njs_prop_handler(njs_object_prototype_create_constructor),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
};
const njs_object_init_t njs_hash_prototype_init = {
njs_hash_prototype_properties,
njs_nitems(njs_hash_prototype_properties),
};
static njs_int_t
njs_hash_constructor(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
njs_uint_t nargs, njs_index_t unused)
{
return njs_crypto_create_hash(vm, args, nargs, unused);
}
static const njs_object_prop_t njs_hash_constructor_properties[] =
{
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("name"),
.value = njs_string("Hash"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("length"),
.value = njs_value(NJS_NUMBER, 1, 2.0),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY_HANDLER,
.name = njs_string("prototype"),
.value = njs_prop_handler(njs_object_prototype_create),
},
};
const njs_object_init_t njs_hash_constructor_init = {
njs_hash_constructor_properties,
njs_nitems(njs_hash_constructor_properties),
};
const njs_object_type_init_t njs_hash_type_init = {
.constructor = njs_native_ctor(njs_hash_constructor, 2, 0),
.constructor_props = &njs_hash_constructor_init,
.prototype_props = &njs_hash_prototype_init,
.prototype_value = { .object_value = { .value = njs_value(NJS_DATA, 0, 0.0),
.object = { .type = NJS_OBJECT } } },
};
static njs_int_t
njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
u_char digest[32], key_buf[64];
njs_str_t alg_name, key;
njs_uint_t i;
njs_hmac_t *ctx;
njs_hash_alg_t *alg;
njs_object_value_t *hmac;
if (njs_slow_path(nargs < 2 || !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "algorithm must be a string");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(nargs < 3 || !njs_is_string(&args[2]))) {
njs_type_error(vm, "key must be a string");
return NJS_ERROR;
}
njs_string_get(&args[1], &alg_name);
alg = njs_crypto_alg(vm, &alg_name);
if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
njs_string_get(&args[2], &key);
ctx = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_hmac_t));
if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
njs_memory_error(vm);
return NJS_ERROR;
}
ctx->alg = alg;
if (key.length > sizeof(key_buf)) {
alg->init(&ctx->u);
alg->update(&ctx->u, key.start, key.length);
alg->final(digest, &ctx->u);
memcpy(key_buf, digest, alg->size);
njs_explicit_memzero(key_buf + alg->size, sizeof(key_buf) - alg->size);
} else {
memcpy(key_buf, key.start, key.length);
njs_explicit_memzero(key_buf + key.length,
sizeof(key_buf) - key.length);
}
for (i = 0; i < 64; i++) {
ctx->opad[i] = key_buf[i] ^ 0x5c;
}
for (i = 0; i < 64; i++) {
key_buf[i] ^= 0x36;
}
alg->init(&ctx->u);
alg->update(&ctx->u, key_buf, 64);
hmac = njs_crypto_object_value_alloc(vm, NJS_OBJ_TYPE_CRYPTO_HMAC);
if (njs_slow_path(hmac == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
njs_set_data(&hmac->value, ctx);
njs_set_object_value(&vm->retval, hmac);
return NJS_OK;
}
static njs_int_t
njs_hmac_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
njs_str_t data;
njs_hmac_t *ctx;
if (njs_slow_path(nargs < 2 || !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "data must be a string");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_object_value(&args[0]))) {
njs_type_error(vm, "\"this\" is not an object_value");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_data(njs_object_value(&args[0])))) {
njs_type_error(vm, "value of \"this\" is not a data type");
return NJS_ERROR;
}
njs_string_get(&args[1], &data);
ctx = njs_value_data(njs_object_value(&args[0]));
if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
njs_error(vm, "Digest already called");
return NJS_ERROR;
}
ctx->alg->update(&ctx->u, data.start, data.length);
vm->retval = args[0];
return NJS_OK;
}
static njs_int_t
njs_hmac_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
njs_index_t unused)
{
u_char hash1[32], digest[32], *p;
njs_str_t enc_name, str;
njs_int_t ret;
njs_hmac_t *ctx;
njs_hash_alg_t *alg;
njs_crypto_enc_t *enc;
if (njs_slow_path(nargs > 1 && !njs_is_string(&args[1]))) {
njs_type_error(vm, "encoding must be a string");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_object_value(&args[0]))) {
njs_type_error(vm, "\"this\" is not an object_value");
return NJS_ERROR;
}
if (njs_slow_path(!njs_is_data(njs_object_value(&args[0])))) {
njs_type_error(vm, "value of \"this\" is not a data type");
return NJS_ERROR;
}
enc = NULL;
if (nargs > 1) {
njs_string_get(&args[1], &enc_name);
enc = njs_crypto_encoding(vm, &enc_name);
if (njs_slow_path(enc == NULL)) {
return NJS_ERROR;
}
}
ctx = njs_value_data(njs_object_value(&args[0]));
if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
njs_error(vm, "Digest already called");
return NJS_ERROR;
}
alg = ctx->alg;
alg->final(hash1, &ctx->u);
alg->init(&ctx->u);
alg->update(&ctx->u, ctx->opad, 64);
alg->update(&ctx->u, hash1, alg->size);
alg->final(digest, &ctx->u);
str.start = digest;
str.length = alg->size;
if (enc == NULL) {
p = njs_string_alloc(vm, &vm->retval, str.length, 0);
if (njs_fast_path(p != NULL)) {
memcpy(p, str.start, str.length);
ret = NJS_OK;
} else {
ret = NJS_ERROR;
}
} else {
ret = enc->encode(vm, &vm->retval, &str);
}
ctx->alg = NULL;
return ret;
}
static const njs_object_prop_t njs_hmac_prototype_properties[] =
{
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("name"),
.value = njs_string("Hmac"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_wellknown_symbol(NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG),
.value = njs_string("Hmac"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("update"),
.value = njs_native_function(njs_hmac_prototype_update, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("digest"),
.value = njs_native_function(njs_hmac_prototype_digest, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY_HANDLER,
.name = njs_string("constructor"),
.value = njs_prop_handler(njs_object_prototype_create_constructor),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
};
const njs_object_init_t njs_hmac_prototype_init = {
njs_hmac_prototype_properties,
njs_nitems(njs_hmac_prototype_properties),
};
static njs_int_t
njs_hmac_constructor(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
njs_uint_t nargs, njs_index_t unused)
{
return njs_crypto_create_hmac(vm, args, nargs, unused);
}
static const njs_object_prop_t njs_hmac_constructor_properties[] =
{
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("name"),
.value = njs_string("Hmac"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("length"),
.value = njs_value(NJS_NUMBER, 1, 3.0),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY_HANDLER,
.name = njs_string("prototype"),
.value = njs_prop_handler(njs_object_prototype_create),
},
};
const njs_object_init_t njs_hmac_constructor_init = {
njs_hmac_constructor_properties,
njs_nitems(njs_hmac_constructor_properties),
};
static const njs_object_prop_t njs_crypto_object_properties[] =
{
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("name"),
.value = njs_string("crypto"),
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("sandbox"),
.value = njs_value(NJS_BOOLEAN, 1, 1.0),
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("createHash"),
.value = njs_native_function(njs_crypto_create_hash, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
{
.type = NJS_PROPERTY,
.name = njs_string("createHmac"),
.value = njs_native_function(njs_crypto_create_hmac, 0),
.writable = 1,
.configurable = 1,
},
};
const njs_object_init_t njs_crypto_object_init = {
njs_crypto_object_properties,
njs_nitems(njs_crypto_object_properties),
};
const njs_object_type_init_t njs_hmac_type_init = {
.constructor = njs_native_ctor(njs_hmac_constructor, 3, 0),
.constructor_props = &njs_hmac_constructor_init,
.prototype_props = &njs_hmac_prototype_init,
.prototype_value = { .object_value = { .value = njs_value(NJS_DATA, 0, 0.0),
.object = { .type = NJS_OBJECT } } },
};
static njs_hash_alg_t *
njs_crypto_alg(njs_vm_t *vm, const njs_str_t *name)
{
njs_hash_alg_t *e;
for (e = &njs_hash_algorithms[0]; e->name.length != 0; e++) {
if (njs_strstr_eq(name, &e->name)) {
return e;
}
}
njs_type_error(vm, "not supported algorithm: \"%V\"", name);
return NULL;
}
static njs_crypto_enc_t *
njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm, const njs_str_t *name)
{
njs_crypto_enc_t *e;
for (e = &njs_encodings[0]; e->name.length != 0; e++) {
if (njs_strstr_eq(name, &e->name)) {
return e;
}
}
njs_type_error(vm, "Unknown digest encoding: \"%V\"", name);
return NULL;
}